Privacybeleid

Toepasselijk Recht

Uw persoonsgegevens zullen verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (« AVG ») en met de wet van 30 juli 2018 betreffende « de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ».

Wie ?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door PRAYON nv, rue Joseph Wauters, 144, 4480 Engis, België.

Welke gegevens ?

Als internet gebruiker, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

  • Uw beleefdheid;
  • Uw naam en voornaam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw gsm/telefoonnummer;

Uw persoonsgegevens omvatten alle persoonlijke informatie die in uw CV vermeld wordt alsook de persoonlijke informatie die in de rubriek “Wilt u ons wat meer vertellen?” vermeld wordt.

PRAYON kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerde of frauduleuze persoonsgegevens die door u overgemaakt zijn.

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke gronden ?

PRAYON verwerkt uw bovenvermelde persoonsgegevens om u toe te laten een spontane sollicitatie in te dienen, of voor een bepaalde vacature te solliciteren.

PRAYON verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw expliciete toestemming (artikel 6 a) van AVG).

Hoelang?

Uw persoonsgegevens worden twaalf maanden bewaard.

Uw rechten

Zoals bepaald in de artikels 15 tot 23 van de AVG, kunt u de volgende rechten gratis en mits naleving van de voorwaarden van de AVG uitoefenen :

  • Recht op inzage in persoonsgegevens en recht op een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
  • Recht op rectificatie van eventuele onjuiste persoonsgegevens;
  • Recht op gegevenswissing van persoonsgegevens;
  • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens;
  • Recht om een klacht in te dienen bij De Gegevensbeschermingsautoriteit

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact@apd-gba.be).

Voor alle vragen betreffende uw persoonsgegevens en/of het recht om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Frédéric Gevers (fgevers@prayon.com) of Sarah Munster (smunster@prayon.com).