Werken Bij Prayon

Op zoek naar een interessante baan in een internationale groep die koploper is in innovatie?

De Groep Prayon, wereldleider op het vlak van de fosfaatchemie, is actief in alle vier hoeken van de wereld. De kern van onze activiteiten? Fosfaten, essentiële voedingsstoffen voor de groei van planten en onmisbaar als we de aarde willen voeden.

Omdat we resoluut gericht zijn op innovatie, steunen we op duurzame technologieën om performante producten en diensten van topkwaliteit aan te bieden als rechtstreeks antwoord op de behoeften van de markt.

Om voorop te blijven lopen in onze sector en het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe talenten.

MISSCHIEN BENT U WEL DE VOLGENDE?

Onze troeven

De waarden van prayon

Puurs

Verantwoordelijkheid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

We engageren ons om steeds te blijven werken aan verbeteringen inzake de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en de bescherming van het milieu.

De analyse van de levenscyclus van de producten is een referentiemiddel.

Klantgerichtheid

Wij gaan voor uitmuntendheid voor onze klanten en bieden oplossingen, producten en diensten aan van topkwaliteit.

Open dialoog

We streven naar een open dialoog met alle belanghebbende partijen in onze onderneming.

Bekwaamheid en diversiteit

We werven mensen aan die willen groeien in ons bedrijf en die het bedrijf mee willen laten groeien.

We stellen alles in het werk opdat elke medewerker voortdurend zijn prestaties en persoonlijke kwaliteiten kan verbeteren. Wij doen dat onafhankelijk van zijn/haar leeftijd, geslacht, nationaliteit of cultuur.

Creativite Prayon

Creativiteit

We bieden een werkomgeving die creativiteit stimuleert met als doel nieuwe oplossingen te genereren.

Verantwoordelijkheid

We stimuleren ons personeel om verantwoordelijk te zijn voor hun beslissingen en realisaties en moedigen iedereen die het wil, aan om extra verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Equilibre Vie Professionnelles Vie Privee

Evenwicht werk/privéleven

We ondersteunen een ideaal evenwicht tussen werk en privéleven.

Respect voor de persoon

We respecteren elk individu als medewerker of partner van de onderneming.

Onze Ambassadeurs